Vlekkeloos Nederlands Online

Met Vlekkeloos Nederlands Online kunnen leerlingen de basistaalvaardigheden op verschillende niveaus onder de knie krijgen.

Onderdelen:

- Werkwoordspelling
- Spelling algemeen
- Zinsbouw/stijl
- Woordenschat
- Uitdrukkingen, spreekwoorden en gezegden
- Grammatica: zinsdelen
- Grammatica: woordsoorten

- veel oefeningen
- veel tussentoetsen (testen)
- toelichtingen bij de antwoorden
- geschikt voor niveau B1, B2, C1 en C2
- overal (met internet) toegang tot je account
- klassenagenda's
- handige overzichten per klas en per leerling
- oefeningen en toetsen worden automatisch nagekeken

 

 

 

 

Binnenkort zullen de eerste modules worden getest in de praktijk. Wilt u graag deelnemen aan deze testen, meld u dan hier aan.